Activitis News

訪問香港職業訓練局旅遊學院並合照

參加香港專業議會與港特別行政區政府政務司司長林瑞麟及立法會議員譚耀宗

訪問香港領南大學並合照

more